• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN


  Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản

  Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho 50-11
  Điện thoại: +81-3-34663311/13
  Fax: +81-3-34667652/12
  Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp
  Website : http://www.vnembassy-jp.org/vi

                                                                          

 • DANH SÁCH ĐẠI SỨ QUÁN

Họ và tên

 

Điện thoại

Email

Nguyễn Quốc Cường

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

3466-3311/13 – ext. 119

ambassador@vnembassy.jp

Nguyễn Trường Sơn

Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ

3466-3311/13 – ext. 112

dcm@vnembassy.jp

Email chung của ĐSQ: vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

 

Bộ phận Nghiên cứu – Tác chiến

Hoàng Diệp Hương

Tham tán, Trưởng Bộ phận

3466-3311/13 – ext. 121

diephuong@vnembassy.jp

Nguyễn An Trung

Tham tán

6407-0709

natrung@vnembassy.jp

Nguyễn Đức Minh

Tham tán (Kinh tế - Chính trị)

3466-3311/13 – ext. 113

minhnd@vnembassy.jp

Vũ Hải Điệp

Bí thư thứ nhất (Chính trị)

3466-3311/13 – ext. 115

diepvuhai@vnembassy.jp

Chu Công Hoàng

Bí thư thứ hai (Báo chí)

3466-3311/13 – ext. 116

hoangchu@vnembassy.jp

Nguyễn Hồng Điệp

Bí thư thứ ba (Thư ký Đại sứ)

3466-3311/13 – ext. 119

diepnguyen@vnembassy.jp

Nguyễn Huyền Trang

Bí thư thứ ba (Văn hóa-Du lịch)

3466-3311/13 – ext. 118

trangnguyen@vnembassy.jp

 

Văn phòng

Trần Thị Thanh Liên

Tham tán

 

lientran@vnembassy.jp

Phạm Dứt Điểm

Bí thư thứ nhất, Chánh Văn phòng

3466-3311/13 – ext. 117

diempham@vnembassy.jp

Nguyễn Phi Trung

Bí thư thứ ba

3466-3311/13 – ext. 120

trungnp@vnembassy.jp

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nhân viên

3466-3311/13 – ext. 121

ketoan@vnembassy.jp

Nguyễn Phú Tài

Nhân viên

 

tainguyen@vnembassy.jp

Lê Văn Trung

Nhân viên

 

trungle@vnembassy.jp

Nguyễn Hoàng Anh

Nhân viên

 

anhnguyen@vnembassy.jp

 

Bộ phận Lãnh sự

Email chung nhận các thông tin và yêu cầu lãnh sự:  vnconsular@vnembassy.jp

Hoàng Minh Thắng

Bí thư thứ nhất

vnconsular@vnembassy.jp

Trần Hữu Thọ

Bí thư thứ nhất

thotran@vnembassy.jp

 

 

Bộ phận Thương vụ

Điện thoại: 3466-3315/ 3466-3436

Fax: 3466-3360

Email: vntrade@vnembassy.jp

Nguyễn Trung Dũng

Tham tán Công sứ, Trưởng Đại diện

dungnt@vnembassy.jp

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Bí thư thứ hai

huentn@vnembassy.jp

Phạm Thị Thúy Ngọc

Bí thư thứ hai

ngocptt@vnembassy.jp

 

Bộ phân Quân Vụ

Địa chỉ: Tokyo 151-0053, Shibuya-ku, Yoyogi 3-57-6

Điện thoại: (813) 5352-0617; 3378-5311; 6413-0786

Fax: 813) 5352-0617

Nguyễn Văn Dũng

Tùy viên Quốc phòng

nvdung@vnembassy.jp

Vũ Đức Phúc

Phó Tùy viên Quân sự

vdphuc@vnembassy.jp

Luyện Xuân Thiều

Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

lxthieu@vnembassy.jp

 

Bộ phân Lao động

Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 10-4, WACT Yoyogi Uehara Bldg. 201

Điện thoại: (813) 3466-4324

Fax: (813) 3466-4314

Email: vnlabor@vnembassy.jp

Nguyễn Gia Liêm

Tham tán, Trưởng Đại diện

Trần Huy Dân

Bí thư thứ hai

 

Bộ phận Đầu tư

Địa chỉ: Tokyo 151-0061, Shibuya-ku, Hatsudai, 2-15-7, S205

Điện thoại: (813) 6300-9788

Fax: (813) 6300-9358

Email: vietnaminvest@vnembassy.jp

Nguyễn Văn Ba

Tham tán, Trưởng Đại diện

 

Bộ phận Giáo dục

Địa chỉ: Tokyo 151-0061, Shibuya-ku, Hatsudai 2-4-18, Martle Court Yoyogi Koen, 103

Di động: (81) 8046751987

Điện thoại: (813) 6868-7517

Fax: (813) 6868-7518

Email: vneducation@vnembassy.jp

Phạm Quang Hưng

Bí thư thứ nhất, Trưởng Đại diện

hungpham@vnembassy.jp

 

Bộ phận Khoa học – Công nghệ

Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 45-1 Hulic R304

Điện thoại: (813) 6407-8979; 6407-8842

Fax: (813) 6407-8979

Bùi Việt Khôi

Tham tán, Trưởng Đại diện

bvkhoi@vnembassy.jp

Nguyễn Đăng Lập

Bí thư thứ hai

ndlap@vnembassy.jp

Lương Minh Ngọc

Bí thư thứ hai

lmngoc@vnembassy.jp

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​