TIỂU SỬ

Ngài Nguyễn Quốc Cường

 

Họ và tên:NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
Ngày sinh:06/10/1959
Nơi sinh:Hà Nội
Học vấn:

Cử nhân Quan hệ Quốc tế Đại học Ngoại giao (1981);

Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế - Trường Luật Quốc tế và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts, Hoa Kỳ (1997);

Đào tạo sau đại học về Quản lý Hành chính Nhà nước và Lý luận Chính trị Cao cấp tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia

Ngoại ngữ:Tiếng Anh
Gia đình:Có vợ và 2 con

 

     

Quá trình công tác:

1981-1983:Cán bộ nghiên cứu, Viện Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao1983-1985:Phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

1985-1986:

Cán bộ nghiên cứu, Viện Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao

1987-1990:

Chuyên viên Vụ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao

1990-1993:

Bí thư thứ Hai, Đại sứ quánViệt Nam tại Trung Quốc

1994-1999:

Chuyên viên, Văn phòng Bộ Ngoại giao

1999-2002:

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao

2002-2005:

Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-đa

2005-2006:

Phó Vụ trưởng, Trưởng nhóm An ninh- Chínhtrị, Ban thư ký APEC Việt Nam 2006

2006-2007:

Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương Bộ Ngoại giao

02/2007-08/2007:

Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao08/2007-07/2008:Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

07/2008-2011:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn đàm phán của Việt  Nam về quan hệ Việt Nam – Va-ti-căng

2011-2014:

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

2014-2015:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

07/2011:

Được phong hàm Đại sứ bậc II.7/2015 – nayĐại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản 
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​