Bộ Ngoại giao xin trân trọng giới thiệu các video clip quảng bá về Hà Nội do hãng truyền hình CNN sản xuất. Các bạn có thể

theo dõi các video nằm ở dưới đường link như sau:http://hanoitourism.gov.vn/index.php/cat/40.

Xin tran trọng cảm ơn các bạn.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Bài viết khác

Không thể hiển thị Phần Web này. Để gỡ rối vấn đề, mở trang Web này trong một trình soạn HTML tương thích Microsoft SharePoint Foundation, ví dụ như Microsoft SharePoint Designer. Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ Web của bạn.


ID Tương quan:b850869e-b268-00b1-f47c-d0e3b673eb13