Hội nghị lần thứ hai của Đảng Ủy ban Trung ương lần thứ 12 từ ngày 10-ngày 12 tháng ba hoàn thành các mục trên chương trình nghị sự của mình và thực hiện các quyết định về các vấn đề quan trọng, Ủy ban cho biết trong thông báo của mình về Hội nghị lần.

h2.jpg 

Chương trình làm việc của Trung ương Đảng lần thứ 12 sẽ tập trung vào việc củng cố Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược của lực cao; tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng; và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Nó cũng sẽ tiếp tục trả tiền chú ý đến cải cách mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, và cải thiện hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, cùng với liên tục đấu tranh để bảo vệ độc lập, chủ quyền của quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ và tiếp tục hội nhập quốc tế.

Nó đồng ý rằng kế hoạch kinh tế-xã hội 2016-2020 của đất nước phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô để đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn năm năm qua; đẩy nhanh tiến độ thực hiện của bộ đột phá và tái cơ cấu nền kinh tế quốc gia; phát triển văn hóa và đảm bảo mọi người đều bình đẳng về xã hội và cải thiện điều kiện sống; chủ động đối phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; tăng cường phòng thủ để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cùng với việc duy trì sự ổn định chính trị và trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả của quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo vệ hòa bình và ổn định để tạo ra một môi trường thuận lợi để xây dựng quốc gia, quốc phòng; nâng cao vị thế của đất nước trên thế giới; và nhanh chóng biến Việt Nam thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ủy ban Trung ương Đảng cho rằng kế hoạch ngân sách trung hạn nhằm tiếp tục tinh chỉnh các tổ chức tài chính; đảm bảo việc phân bổ công bằng và hiệu quả, quản lý và sử dụng nguồn tài chính phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội; từng bước chuyển dịch cơ cấu ngân sách nhà nước, ưu tiên cho người, phúc lợi xã hội, quốc phòng và an ninh quốc gia; và đẩy mạnh cải cách hành chính và giám sát các hoạt động tài chính để giải quyết nợ công.

Kế hoạch đầu tư công trong trung hạn trong giai đoạn 2016-2020 cần tập trung vào việc xây dựng một cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội hoàn chỉnh, Ủy ban Trung ương Đảng cho biết. đầu tư công cần thiết cho công việc sẽ chiếm 24-25 phần trăm của tổng số các khoản đầu tư, được ước tính để tạo nên 32-34 phần trăm của GDP, nó nói thêm.

Phân bổ đầu tư công trong kỳ phải tuân theo pháp luật về đầu tư công và các quy định về việc phân bổ các khoản đầu tư ngân sách có nguồn gốc nhà nước cho phát triển, Trung ương Đảng cho biết.

Nó khẳng định rằng việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trong trung hạn và kế hoạch tài chính trung hạn như một phần của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020 sẽ giúp Chính phủ điều chỉnh kế hoạch của mình với nền kinh tế thị trường và tìm kiếm thiết thực cho sự phát triển kế hoạch đầu tư và hiệu quả đầu tư công.

Ủy ban Trung ương Đảng nhất trí về thỏa thuận nhân sự cho các cơ quan Nhà nước để trình Đại hội lần thứ 11 Quốc hội thứ 13 của cử hoặc phê chuẩn.

Nó kêu gọi của Đảng, quân đội và nhân dân để tối đa hóa những nỗ lực của họ để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra cho năm 2016 và biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 vào hàng động.-TTXVN

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​