Năm đánh dấu năm thứ 30 của Việt Nam đổi mới. Từ một quốc gia nghèo, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm là 6% cải thiện điều kiện sống. những thành tựu của Việt Nam phần lớn là do các ngành ngoại giao đã giúp Việt Nam hội nhập vào thế giới và đóng vai trò nổi bật hơn trên trường quốc tế.

g8.jpg 

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (Nguồn: TTXVN)

Làm lợi ích quốc gia ưu tiên hàng đầu

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết ngoại giao đã góp phần đáng kể vào thành tựu nhiều mặt của Việt Nam trong quá trình cải cách trong ba thập kỷ qua: "Chúng tôi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 của 193 thành viên LHQ. Chúng tôi đã tham gia 70 tổ chức quốc tế như là một thành viên có trách nhiệm và chủ động. vị thế của Việt Nam đã được nâng lên trên trường quốc tế và khu vực. sáng kiến ​​của nó đã được quốc tế công nhận".

Việt Nam là một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ năm 2008 đến năm 2010. Việt Nam gia nhập Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) 2016-2018 và Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO 2013-2017.

những thành tựu của Việt Nam là do một chính sách đối ngoại mà cho lợi ích quốc gia ưu tiên hàng đầu. Trong cuộc đổi mới, Việt Nam luôn luôn nhằm để duy trì một môi trường ổn định, huy động các nguồn lực cho phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, và mở rộng quan hệ đối ngoại. Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: "Đưa ra lợi ích quốc gia ưu tiên hàng đầu là cả hai nguyên tắc và mục tiêu của chính sách ngoại giao của Việt Nam. Theo đuổi mục tiêu này, Việt Nam đã linh hoạt xử lý các biến chứng và những thay đổi của thời kỳ khác nhau và áp dụng các chính sách thích hợp để tận dụng các hỗ trợ bạn bè quốc tế "cho đổi mới của chúng tôi".

Ông Sơn cho biết sự khôn ngoan của phát huy thế mạnh của quốc gia trong hoạt động đối ngoại đã được chứng minh trong 30 năm đổi mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu nguyên tắc hướng dẫn này khi ngành ngoại giao của Việt Nam được thành lập.

Phát huy những thành tựu đổi mới

Thế giới đang nhanh chóng phát triển. Bất ổn chính trị, khủng bố, di cư và biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến nhiều nước. Sơn cho rằng trong bối cảnh này, Việt Nam cần các chính sách và chiến lược để bảo vệ lợi ích quốc gia, tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro, và tạo ra một động lực cho sự phát triển quốc gia thiết thực hơn, hiệu quả và linh hoạt. Thứ trưởng Ngoại giao cho biết chức vụ của mình cần tập trung vào ba nhiệm vụ chính: Thứ nhất, nó là điều cần thiết để áp dụng triệt để các chính sách đối ngoại thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cho hội nhập và duy trì một môi trường ổn định hòa bình để thúc đẩy phát triển kinh tế quốc tế. Thứ hai, điều quan trọng là phải kiên trì trong cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Thứ ba, Việt Nam phải làm sâu sắc thêm mối quan hệ của nó với các quốc gia khác. Sơn cho biết: "Để đạt được những nhiệm vụ, chúng ta cần phải xây dựng chương trình hành động cụ thể. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới của hội nhập với việc ký kết một loạt các thỏa thuận thương mại tự do song phương và đa phương (FTA). Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh truyền thông để giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ những thách thức và biến chúng thành cơ hội để gia tăng hội nhập kinh tế quốc tế. "

2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020. Làm lợi ích quốc gia lên hàng đầu, bảo vệ độc lập dân tộc và tự chủ, và mở rộng hội nhập quốc tế là những hướng chính sách ngoại giao của Việt Nam.

VOV

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​