Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản
Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho 50-11

Điện thoại: +81-3-34663311/13
Fax: +81-3-34667652/12
Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp
Website : http://www.vnembassy-jp.org/vi

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​